Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc TTI Fiber Communication Tech. Co., Ltd. Chứng chỉ
  CPR Certificate
 • Trung Quốc TTI Fiber Communication Tech. Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO 9001
 • Trung Quốc TTI Fiber Communication Tech. Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO14001:2015
 • Trung Quốc TTI Fiber Communication Tech. Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO9001:2015
 • Trung Quốc TTI Fiber Communication Tech. Co., Ltd. Chứng chỉ
  SGS

QC Hồ sơ

* Chất lượng luôn đến trước

* Kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn kiểm tra tất cả các loại sản phẩm trước khi giao hàng


* Chịu trách nhiệm về dịch vụ sau bán hàng


* Nhằm mục đích nhận các đơn đặt hàng lặp lại từ 90% khách hàng sau khi các đơn đặt hàng dùng thử


* Tiến hành với khách hàng cùng nhau

Để lại lời nhắn